De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website. U wordt geacht de gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en aanvaard na gebruik van deze website.

Gebruik van informatie

PikaZon.nl streeft naar het aanbieden van accurate en actuele informatie op deze site. PikaZon.nl is niet verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de gegevens. De juridische inhoud op de website is algemeen van aard en kan niet worden gebruikt ter vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. PikaZon.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade geleden ten gevolge van het gebruik van de informatie of website, noch voor het falen van de website. Omdat gegevens worden uitgewisseld via de website of per e-mail tussen PikaZon.nl en haar gebruikers, kan er geen automatische verbinding tot stand worden gebracht tussen PikaZon.nl en de gebruiker van de website.

E-mail

Deze risico’s kunnen ertoe leiden dat aan haar gezonden e-mails met vertraging (op tijd) worden ontvangen, en tijdige ontvangst van e-mails kan niet worden gegarandeerd. Bovendien kan e-mailverkeer, vanwege de veiligheidsrisico’s die dit met zich meebrengt, niet volledig worden beveiligd. U neemt het risico op zich door te communiceren met PikaZon.nl via e-mail zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging.

Hyperlinks

Deze site kan hyperlinks bevatten naar andere websites. PikaZon.nl heeft geen controle over de sites van derden en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de beschikbaarheid of inhoud ervan. PikaZon.nl wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van externe websites.

Intellectuele eigendomsrechten

De publicaties en uitingen van PikaZon.nl zijn alle auteursrechtelijk beschermd en onderhevig aan andere intellectuele eigendomsrechten. PikaZon.nl behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming toestemming te verlenen of te weigeren voor welk doel dan ook, behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, van deze documenten en uitingen.